Κρυολιπόλυση

Πρόκειται για μη επεμβατική θεραπεία μείωσης του τοπικού λίπους από συγκεκριμένες περιοχές του ανθρώπινου σώματος. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει αναπτυχθεί ήδη από την προηγούμενη δεκαετία και βασίζεται στην καταστροφή των κυττάρων του λιπώδους ιστού με το μηχανισμό της ψύξης.

Η μέθοδος μείωσης του τοπικού λίπους με Κρυολιπόλυση βασίζεται στην επιστημονική παρατήρηση ότι τα λιποκύτταρα έχουν διαφορετική αντοχή στο ψύχος σε σχέση με τα κύτταρα του υπερκείμενου δέρματος και γενικά τα κύτταρα των υπόλοιπων ιστών του οργανισμού. Συγκεκριμένα, τα κύτταρα του λιπώδους ιστού όταν εκτεθούν στη θερμοκρασίες κοντά στους -9 βαθμούς Κελσίου καταστρέφονται και αποπίπτουν.